prvodzenje usnoprvodzenje organizacija
Projekti
translation
Kongresni servisni centar je aktivan na projektima koje finansiraju EU, Svetska banka, DFID, UN, itd.
Prevodi
translation
Verujemo da rezultat našeg rada mora da bude više od reči. Svojim radom postižemo tehničko razumevanje, smisaonost i preciznost.
Usmeno prevođenje
Kongresni servisni centar može učiniti da komunikacija koja je od presudnog značaja za vašu konferenciju teče glatko i nesmetano.
Organizacija događaja
Nudimo Vam pomoć u svakoj fazi projekta, od iniciranja do završetka.
+