prvodzenje usnoprvodzenje organizacija

Specifičan proces organizacije događaja zasniva se na principu praćenja i kontrole.

Nudimo Vam pomoć u svakoj fazi projekta, od iniciranja do završetka.

Naše usuge obuhvataju:

  • Utvrđivanje budžeta (predlog budžeta, upravljanje finansijama, izveštavanje);
  • Prevoz (prevoz sa i do aerodroma/smeštaja/lokacije, VIP prevoz);
  • Smeštaj (nudimo mogućnost izbora odgovarajuće lokacije, usluge rezervacije i prijavljivanja);
  • Ketering (pružanje ketering usluga u toku konferencija i društvenih susreta);
  • Oprema (obezbeđivanje svih potrebnih vrsta opreme – konferencijske opreme, audio-vizuelne opreme, opreme za simultano prevođenje);
  • Pripremu dokumenata (izrada nacrta, prevod, štampanje i distribucija svih vrsta dokumenata i materijala);
  • Konferencijske materijale (štampanje i organizacija pozivnica, lista gostiju/učesnika, natpisa s imenima, registratora, svesaka, olovaka);
  • Angažovanje pomoćnog osoblja (hostese, usmeni prevodioci, tehničari);
  • Koordinaciju i pomoć na licu mesta za sve procese
+