prvodzenje usnoprvodzenje organizacija

Verujemo da prevod mora biti više od reči.

Mi nudimo razumevanje, smisaonost i preciznost.

Kongresni servisni centar već više od deset godina nudi visokokvalitetne i pristupačne prevodilačke usluge. Naš postupak rada s dokumentima omogućava da prevodi svaki put budu tačni, kulturološki precizni i završeni na vreme. Naši stručni prevodioci jezikom na koji prevode vladaju na nivou izvornih govornika i mogu da rade sa svim tekstualnim i grafičkim formatima.
Osim toga, imamo i tim lektora i korektora koji pregledaju konačne verzije dokumenata, čime obezbeđujemo da prevodi budu kvalitetni, potpuni i formatirani.

 

+