Prevodi Tolkuvanje Proekti Nastani

Oбезбедуваме многу повеќе од самите зборови. Ние обезбедуваме техничко разбирање, значење и прецизност.

Со толкувањето од Конгресен Сервисен Центар суштинската комуникација во текот на вашиот настан се одвива непречено.

КСЦ спроведува и проекти што се финансирани од страна на Европската унија, Светската банка, ООН, ДФИД, итн.

Ние ви нудиме помош во сите фази од проектот, од неговото зачнување до самата завршница

Весна Мицева Тодоровска Јове Тодоровски
Генерален Директор Маркетинг Директор

 

 

Александра Трајковска Елена Даневска Зоран Гулевски
Офис менаџер Сметководител Технички уредник
     

 

СЕКТОР ЗА ПРЕВОД

   
Билјана Панчевска Маја Трајановска Сашка Пејковска
Координатор на сектор за превод  Преведувач Преведувач
     
Влатко Георгиевски Јасмина Добровоцка-Танческа Весна Костовска
Преведувач Преведувач Лектор
     

 

СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НАСТАНИ

Мартин Донев Ивана Китановска Билјана Бурчева
Проект менаџер Проект менаџер Менаџер за авио карти
     

 

СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДЕН РАЗВОЈ

Ненад Трповски Ангел Кузманов Јовица Угриновски
Проект менаџер Проект менаџер Проект менаџер
     
Милена Јосифовска Рафаел Галвез
Проект менаџер Проект менаџер

 

СЕКТОР ЗА ИЗДАВАШТВО - "ПОЛИЦА"

Зорица Теофилова Биљана Петровска
Проект менаџер Проект менаџер
+