Prevodi Tolkuvanje Proekti Nastani

Oбезбедуваме многу повеќе од самите зборови. Ние обезбедуваме техничко разбирање, значење и прецизност.

Со толкувањето од Конгресен Сервисен Центар суштинската комуникација во текот на вашиот настан се одвива непречено.

КСЦ спроведува и проекти што се финансирани од страна на Европската унија, Светската банка, ООН, ДФИД, итн.

Ние ви нудиме помош во сите фази од проектот, од неговото зачнување до самата завршница

Локализацијата често се дефинира како техничката постапка за приспособување на определена софтверска апликација или на друг производ за потребите на определен јазик или определена култура. Ова се врши првенствено преку преводот, но вклучува и вградување дополнителни компоненти што може да бидат неопходни во определени култури и во некои софтверски окружувања.

Културното приспособување на софтверот за целниот пазар и претворањето на културно посебните единици се неопходни за целосниот процес на локализација. Тука е вклучено претворањето на ставките како што се датумите, адресите, телефонските броеви, паричните единици и имињата на лицата за контакт.

+