interpretationSlide translationSlide EventsSlide projectsSlide

Congress Service Center can make the critical communication during your event seem effortless.

We deliver understanding, meaning and precision.

We offer assistance in every single phase of the project, from its conception to its finalization

We have an extensive network of development consultants, both local and international for a variety of specialization fields

Проект Зонта „Женски Автобус"

 

Обезбедени услуги:

 • Изнајмување и брендирање на автобус
 • Комплетна организација на Kick off настан со 250 присутни – 25.11.2015, Скопје
 • Ручек и освежување за време на кампања
 • Ноќевање со појадок во градови низ Македонија
 • Фотографирање за време на целиот проект
 • Изнајмување на техничка и мултимедијална опрема
 • Набавка на потребни реквизити за време на кампањата
 • Комплетна организација на настан за затворање на кампања

Read more...

Организација на прослава по повод 30 години постоење „Фурна Диме" – 22.01.2016

 

Обезбедени услуги:

 • Проектирање на буџет
 • Канење на гости
 • Организација и настап на познати музичари
 • Организација и настап на стенд ап
 • Украсување на простор (балони и цвеќе)
 • Изнајмување на рампа и поставување на прес банер
 • Осветлување
 • Хостеси
 • Набавка и везење на кошули за хостеси
 • Фотографирање и снимање на целиот настан како и фотографирање на производствени капацитети
 • Изнајмување на комплетна техничка и аудио визулена опрема
 • Подготовка и дистрибуција на соопштение за јавност

Read more...

ИМЕ НА НАСТАНОТ: РИГА последователна работилница ex ante процена на влијанија

 

ЛОКАЦИЈА: Хотел Континентал, Скопје, Р. Македонија

 

ДАТУМ: 16 март 2016 г.

 

Обезбедени услуги:

 • Обезбедување конференциска сала и распоред на седење;
 • Испраќање покани и регистрација на гости;
 • Кетеринг услуги (ручек и кафе паузи);
 • Симултан превод (англиски <> македонски јазик);
 • Техничка опрема;
 • Подготовка на ИД картички;
 • Подготовка и принтање на работни материјали во папки;
 • Писмен превод (англиски <> македонски јазик);
 • Обезбедување материјали за работа (хартија, флипчарт, маркери итн);
 • Асистент на настанот;

 

Read more...

Seminar for the Audit Authorities & NAO Support Offices DG NEAR


AURORA RESORT & SPA, BEROVO, MACEDONIA 22-25.02.2016


Обезбедени услуги:

 • Проектирање на буџет
 • Сместување во 8 различни капацитети во Берово
 • Организирање на ручеци, кафе паузи, 3 свечени вечери
 • 2 конференциски сали за време на целиот настан
 • Опремување на канцеларија за време на настан
 • Транспорт
 • Комплетна техничка и аудио визуелна опрема
 • Технички персонал
 • Хостеси
 • Дизајн и печатење на маркетинг материјали
 • Печатење на работни материјали за настан
 • Исплата на дневници за учесници

Read more...

Име на проект: Техничка помош во управување и мониторирање на проекти од грантовата програма „Поттикнување на социјална инклузија"


Име на настан: Семинар за Лидерство и управување


Датум/место: 05.04.2016, хотел Порта, Скопје

 

Обезбедени услуги:

 • Конференциска сала и распоред на седење;
 • Регистрација на гости и протокол;
 • Кетеринг услуги (ручек и кафе паузи);
 • Писмен превод (англиски <> македонски <> албански јазик);
 • Симултан превод (англиски <> македонски јазик);
 • Техничка опрема;
 • Дизајн на папки, тетратки, пенкала, ИД картички, банер, плакета, бизнис картички, усб-а;
 • Подготовка и принтање на работни материјали;
 • Обезбедување материјали за работа (хартија, флипчарт, маркери итн);
 • Хостеса;
 • Фотограф;
 • Асистент на настанот;

Read more...

+