interpretationSlide translationSlide EventsSlide projectsSlide

Congress Service Center can make the critical communication during your event seem effortless.

We deliver understanding, meaning and precision.

We offer assistance in every single phase of the project, from its conception to its finalization

We have an extensive network of development consultants, both local and international for a variety of specialization fields

Име на проект: Техничка помош во управување и мониторирање на проекти од грантовата програма „Поттикнување на социјална инклузија"


Име на настан: Семинар за Лидерство и управување


Датум/место: 05.04.2016, хотел Порта, Скопје

 

Обезбедени услуги:

 • Конференциска сала и распоред на седење;
 • Регистрација на гости и протокол;
 • Кетеринг услуги (ручек и кафе паузи);
 • Писмен превод (англиски <> македонски <> албански јазик);
 • Симултан превод (англиски <> македонски јазик);
 • Техничка опрема;
 • Дизајн на папки, тетратки, пенкала, ИД картички, банер, плакета, бизнис картички, усб-а;
 • Подготовка и принтање на работни материјали;
 • Обезбедување материјали за работа (хартија, флипчарт, маркери итн);
 • Хостеса;
 • Фотограф;
 • Асистент на настанот;

 

+