interpretationSlide translationSlide EventsSlide projectsSlide

Congress Service Center can make the critical communication during your event seem effortless.

We deliver understanding, meaning and precision.

We offer assistance in every single phase of the project, from its conception to its finalization

We have an extensive network of development consultants, both local and international for a variety of specialization fields

ИМЕ НА НАСТАНОТ: РИГА последователна работилница ex ante процена на влијанија

 

ЛОКАЦИЈА: Хотел Континентал, Скопје, Р. Македонија

 

ДАТУМ: 16 март 2016 г.

 

Обезбедени услуги:

  • Обезбедување конференциска сала и распоред на седење;
  • Испраќање покани и регистрација на гости;
  • Кетеринг услуги (ручек и кафе паузи);
  • Симултан превод (англиски <> македонски јазик);
  • Техничка опрема;
  • Подготовка на ИД картички;
  • Подготовка и принтање на работни материјали во папки;
  • Писмен превод (англиски <> македонски јазик);
  • Обезбедување материјали за работа (хартија, флипчарт, маркери итн);
  • Асистент на настанот;

 

+