interpretationSlide translationSlide EventsSlide projectsSlide

Congress Service Center can make the critical communication during your event seem effortless.

We deliver understanding, meaning and precision.

We offer assistance in every single phase of the project, from its conception to its finalization

We have an extensive network of development consultants, both local and international for a variety of specialization fields

Организација на прослава по повод 30 години постоење „Фурна Диме" – 22.01.2016

 

Обезбедени услуги:

 • Проектирање на буџет
 • Канење на гости
 • Организација и настап на познати музичари
 • Организација и настап на стенд ап
 • Украсување на простор (балони и цвеќе)
 • Изнајмување на рампа и поставување на прес банер
 • Осветлување
 • Хостеси
 • Набавка и везење на кошули за хостеси
 • Фотографирање и снимање на целиот настан како и фотографирање на производствени капацитети
 • Изнајмување на комплетна техничка и аудио визулена опрема
 • Подготовка и дистрибуција на соопштение за јавност
+