Prkthime2 interpretatim2 EventsSq2

Paaftësia për të komunikuar në mënyrë efektive do ta mbajë eventin tuaj larg arritjes së nivelit të tij më të lartë potencial.

Congress Service Center mund të bëjë që komunikimi kritik gjatë ngjarjes suaj të duket i lehtë.

Ne kemi përkthyes të vendosur në mbarë botën për t'ju ndihmuar me konferenca, takime, sesione trajnimi, përcjellje, seanca gjyqësore dhe konferenca telefonike.

Kompania jonë ofron përkthime simultane dhe konsekutive ,pra të njëkohshme dhe të njëpasnjëshme.

Ne sigurohemi që përkthyesit tanë të kenë rrjedhshmëri te lindur në gjuhët e tyre përkatëse, njohuri për lëndën tuaj dhe vitet e përvojës profesionale.

 

+