Prkthime2 interpretatim2 EventsSq2

Përkthimi konsekutiv është një metodë “dëgjo përpara se të flasësh” ku prezantuesi flet për një periudhë të shkurtër kohe, brenda disa minutave.

Përkthimi më pas kthehet në gjuhën e synuar. Ky lloj përkthimi është më i miri për takimet një-në-një ose me grupe të vogla, prezantime të shkurtra dhe përkthim në telefon.

+