Prkthime2 interpretatim2 EventsSq2

Përkthimi simultan është një detyrë mjaft komplekse, ku nuk ka vend për gabime.

Ajo përfshin përdorimin e pajisjeve të përthimit për të lejuar përkthyesit tanë të transmetojnë mesazhin në gjuhën e synuar për dëgjuesit përmes kufjeve, ndërsa folësi vazhdon të flasë në një gjuhë tjetër. Kjo mënyrë e interpretimit është e përkryer për konferenca, tryeza të rrumbullakëta dhe ngjarje ndërkombëtare dhe siguron komunikim të përsosur mes atyre që nuk ndajnë një gjuhë të përbashkët.

KSC gjithashtu siguron pajisjet e përkthimit simultan, përshkrimi i të cilit ofrohet në seksionin e organizimit të ngjarjes.

+