Prkthime2 interpretatim2 EventsSq2

Parimi i monitorimit dhe kontrollit qëndron në thelbin e procesit të jashtëzakonshëm të menaxhimit të ngjarjeve.

Ne ofrojmë ndihmë në çdo fazë të projektit, që nga konceptimi deri në finalizimin e tij.

Shërbimet tona përfshijnë:

  • Buxhetim (propozimi i buxhetit, menaxhimi i financave, raportimi);
  • Transporti (transporti nga dhe në aeroport / akomodim / vend, transporti VIP);
  • Akomodimi (propozime / oferta për vendndodhje të përshtatshme, prenotim, regjistrim);
  • Catering (ofrimin e shërbimeve të hotelerisë gjatë konferencës dhe ngjarjeve të rrjeteve sociale);
  • Pajisje (sigurimi i çfarëdo lloji pajisjeje të nevojshme - pajisje për konferenca, pajisje audiovizuale, pajisje të përkthimit simultan);
  • Përgatitja e dokumenteve (hartimi, përkthimi, shtypja dhe shpërndarja e të gjitha llojeve të dokumenteve dhe materialeve);
  • Materialet e konferencës (shtypja dhe menaxhimi i ftesave, mysafirët / listat e regjistrimit, etiketat e emrit, dosjet, fletoret, stilolapsa);
  • Punësimin e stafit mbështetës (hostese, përkthyese, teknikë);
  • Koordinimi në vend dhe përkrahja gjatë gjithë proceseve
+