Prkthime2 interpretatim2 EventsSq2

Ne besojmë në përcjelljen e më shumë se fjalëve.

Ne përcjellim mirëkuptim, qëllime dhe saktësi.

Congres Service Center ka ofruar shërbime përkthimi me cilësi të lartë dhe me kosto efektive për më shumë se 10 vjet. Procesi yne i menaxhimit të dokumenteve jep përkthim të saktë dhe kulturalisht të përpiktë çdo herë. Përkthyesit tanë profesionalë kanë një rrjedhshmëri amtare të gjuhës në të cilën përkthejnë; Ata punojnë me çdo format teksti dhe grafiku.

Ne gjithashtu angazhojmë një ekip të lektorëve dhe redaktorëve që shqyrtojnë dokumentet përfundimtare, me qëllim ofrimi të përkthimeve me cilësi të lartë, të plotë dhe të formatuara.

 

 

+