Prkthime2 interpretatim2 EventsSq2

Të gjithë përkthyesit tanë të brendshëm si dhe përkthyesit tanë të pavarur kanë një rrjedhshmëri vendase në gjuhët që ata përkthehen dhe përveç kësaj, ata gjithashtu mbajnë kualifikime dhe kanë shumë vite përvojë në fushën e specializimit.

 • Reklamim;
 • Bujqësi;
 • Artet;
 • Automobilistikë;
 • Bankave të;
 • Broshura;
 • Komunikimet komerciale / letra;
 • Literatura kompjuterike;
 • Edukim;
 • Elektronikë;
 • Inxhinieri;
 • Mjedis;
 • Finance;
 • Histori;
 • Mikpritje;
 • Burimet njerëzore;
 • Teknologjia e informacionit;
 • Sigurim;
 • Juridik;
 • Letërsi;
 • Manualet;
 • Marketing / Reklamim;
 • Mjekësi;
 • Muzikë;
 • Të ushqyerit;
 • Farmaceutike;
 • Botime;
 • Shkencë;
 • Telekomunikacionit;
 • Faqet e internetit;
+