Prkthime2 interpretatim2 EventsSq2

Për një plan biznesi, dokument ligjor apo një tezë, është me rëndësi për secilin të sigurohemi që të mos bëhen gabime kritike të cilat mund të ndikojnë në besueshmërinë tuaj. Pra, për t’ju lënë të qetë nga të gjitha telashet, ne ofrojmë shërbime korrigjimi që do të kujdesen për nevojën tuaj për të arritur përsosmërinë me dokumentet dhe skedarët tuaj të shkruar në çdo gjuhë.

Shërbimet tona të korrigjimit synojnë të kontrollojnë sa vijon:
  • Gabime tipografike (drejtshkrimi dhe kapitalizimi)
    Gabimet gramatike
    Pikësimi dhe thonjëzat
    Struktura e fjalive (Marrëveshja e foljes me çështjen, qëndrueshmëria e mendimit / idesë)
+