Prkthime2 interpretatim2 EventsSq2


Congress Service Center
është një kompani përkthimi dhe interpretimi e njohur dhe një organizator profesional i konferencave (PCO) në Maqedoni dhe Serbi.
Ne ofrojmë shërbime për të gjitha gjuhët botërore dhe gjuhët e Evropës Qendrore dhe Lindore konsiderohen si specialiteti ynë. Përveç kësaj, biznesi ynë gjithashtu përfshin menaxhimin e takimeve (konferenca, seminare. kongrese, forume, simpoziume) ku ne veprojmë si një konsulent, duke e vënë gjithë stafin tonë dhe infrastrukturën në dispozicion të klientëve.
Me më shumë se 12 vjet përvojë në përkthimin profesional, interpretimin dhe shërbimet e organizimit të konferencave, CSC lidhet me përsosmërinë e shërbimit, përkthime me cilësi të lartë dhe vlerë të jashtëzakonshme.
Gjatë 11 viteve të fundit CSC ka organizuar mbi 10.000 konferenca me logjistikë të plotë, duke ofruar përkthime dhe pajisje në rreth 5.000 evente.


 

+