• 2010 - Zbatimi i projektit CSC "Përkthimi dhe redaktimi i 130 vëllimeve të letërsisë maqedonase në gjuhën angleze"
 • 2010 - Kontraktori Zyrtar i të gjitha ngjarjeve të ETF në Serbi
 • 2009 - CSC ka koordinuar blerjen e të drejtave të autorit dhe të gjithë procesit të përkthimit për 106 tituj në kuadër të projektit "Përkthimi dhe botimi i veprave letrare nga laureatët e çmuar në letërsi"
 • Korrik 2009 - CSC ishte sponsor platini në konferencën e gjashtë ndërkombëtare ProZ.com në Ohër, Maqedoni
 • 9 maj 2008 - CSC ka koordinuar organizimin e Festës së Ditës Evropiane në Veles, Maqedoni
 • 26-28 tetor 2007 - KSHC dha interpretim të njëkohshëm në Konferencën e Parë Botërore mbi Dialogun midis Besimeve dhe Qytetërimeve në Ohër, Maqedoni
 • Korrik 2007 - CSC sponsorizoi ditën ndërkombëtare të ProZ.com Powwow në Shkup, Maqedoni
 • 9 Май 2007 - KSHC koordinon organizimin e festimit të Ditës Evropiane në Manastir, Maqedoni
 • 2006 - Organizator Zyrtar i Akademisë së Shën Savës, Beograd, Serbi
 • 2005 - Përkthimi i pjesës së parë të legjislacionit të BE-së - Acquis Communitaire në Serbi nga anglishtja në serbisht
 • 2003 - 2004 Projekti i BE-së "Shërbimet e përkthimit dhe menaxhimit të ngjarjeve - Trajnimi i BE-së për nëpunësit civilë të Serbi-Malit të Zi"
 • 13-15 Nëntor 2002 - CSC ka siguruar stafin mbështetës dhe interpretimin për Forumin Ekonomik të Samitit të NEQ-it në Shkup, Maqedoni
 • Gusht 2002 - CSC ka koordinuar organizimin e plotë të Mbrëmjeve Poetike Strugë të njohur ndërkombëtarisht në Strugë, Maqedoni
+