Vrhunski PREVODIOCI dostupni na vaš zahtjev

Naši prevodioci širom svijeta su dostupni pomoći vam sa konferencijama, sastancima, različitim edukacijama, pratnji, sudskim ročištima, te telefonskim konferencijama.

Tu smo da osiguramo da naši prevodioci imaju tečno poznavanje relevantnih jezika kao svog maternjeg jezika, te poznavanje predmeta prevoda i godine profesionalnog iskustva.

Naša kompanija pruža simultani i konsekutivni prevod.

Konsekutivno prevođenje je metod „slušanja prije govorenja“ gdje prezenter govori određeni kraći vremenski period, tj. nekoliko minuta.

Nakon toga se vrši prevođenje na ishodni jezik. Ova vrsta prevođenja je najpogodnija za sastanke jedan-na-jedan ili u malim grupama, kratke prezentacije i prevođenje putem telefona.

Simultani prevod je veoma složen posao, gdje nema prostora za grešku.

To podrazumijeva korištenje prevodilačke opreme koja našim prevodiocima omogućava da se slušaocima preko slušalica prenese relevantna poruka na ishodnom jeziku, dok u isto vrijeme govornik nastavlja govoriti na drugom jeziku. Ovaj način prevođenja je najpogodniji za konferencije, okrugle stolove i međunarodne evente, te osigurava nesmetanu komunikaciju između osoba koje govore različitim jezicima.

KSC takođe obezbjeđuje opremu za simultano prevođenje, a opis iste navodimo u dijelu koji govori o organizaciji evenata.