КСЦ тим

Нашите вработени се нашата најголема вредност. Ние сме добри колку што се добри нашите луѓе и затоа сме посветени на ангажирање и ставање на ваше располагање на најдобрите експерти во областа. Вработуваме повеќе од 30 висококвалификувани луѓе и имаме голем фонд на стручни консултанти од врвен квалитет насекаде во светот со посебна експертиза во низа различни области.

За секој конкретен проект или ангажман составуваме тим од првокласни мултилингвални експерти од дадената индустрија, функција или географска областа, потпирајќи се на нашата глобална мрежа. Нашите луѓе ги познаваат големите локални корпорации и клучните лидери во заедницата и се добро запознаени со комплексноста на професионалните практики во регионот и со особеностите на локалната култура.

Секој член на тимот на КСЦ нуди разновидно знаење и заедно ја нудиме најиновативната и најкреативната експертиза на професионалниот пазар.

Најдобрите можни услуги на пазарот се овозможени од нашите
посветени и високо професионални