Успешно спроведени повеќе од 40 договори за услуги на ЕК

Успешно спроведени повеќе од 40 договори за услуги на ЕК.

Со текот на годините стекнавме експертиза за набавки, формулирање и спроведување проекти за соработка и развојна помош, финансирани од меѓународни донатори, во следниве области:

Преку своите стручни и искусни вработени и етаблираната мрежа од партнери и соработници во локалното, регионалното и меѓународното окружување, КСЦ обезбедува посебно насочено знаење, техничка и административна експертиза и услуги за управување со проекти.

Проекти врз основа на рамковни договори

Проекти за техничка помош

Би сакале да ни се обратите!

Ве молиме слободно контактирајте нѐ доколку ви се потребни какви било дополнителни информации или имате барање за услуги.