Историјат

1999

КСЦ Северна Македонија – отворање

2001

КСЦ Србија – отворање

2005

Консултантски
услуги

2012

КСЦ Босна и
Херцеговина – отворање

2014

Конгрес Травел Сервис

2015

Основање на Полица

2017

КСЦ Албанија – отворање

2018

КСЦ Бугарија – отворање

2020

Воведување онлајн настан
услуги за управување

Би сакале да ни се обратите!

Ве молиме слободно
контактирајте нѐ доколку ви се потребни какви било дополнителни информации или имате барање за услуги.