Крајот на Еди

En finir avec Eddy Bellegueule / Édouard Louis

Автор: Едуар Луј

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници: 186
Година на издание: 2018

400.00МКД

400,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Крајот на Еди завршува со крајот на оној што некогаш бил Еди.
Еди мора да избере.
За него, борбата да се сака себеси секогаш е контрадикторна
и никогаш не е завршена.
Со голема тешкотија се труди да биде со девојки, за да ги увери
своите родители во неговата хетеросексуалност.
Битката со акутната хомофобија е, всушност, неминовна
и полека го тера да се оддалечи од родителите и од целото село.
Еди избира.
 

„Овој автобиографски роман за растењето меѓу сиромаштијата
и хомофобијата во рурална Франција, едноставно, мора да се
прочита.“ – The Guardian
„Крајот на Еди отсликува немилосрдно детство и глобално
движење.“ – The New York Times
„Како возрасен, цитирајќи го Мишел Фуко, Луј сфаќа дека
’злосторството не било тоа што направил нешто, туку тоа што
бил нешто‘.“ – The New Yorker