Книги во издание на Полица

Постара, но подобра, сепак...
600,00МКД
Кактус
550,00МКД
Вагон ресторан
250,00МКД
ПОРОЈ ОД ПЕПЕЛ
150,00МКД
Највисокото дно
150,00МКД
Четворка
400,00МКД
Психологија
250,00МКД
Архитектура
250,00МКД
ЦВЕЌИЊА
400,00МКД
Чичко Горио
350,00МКД
Госпоѓа Бовари : провинциски...
350,00МКД
Калифорнија Блуз
400,00МКД
Џорџ и сината месечина
600,00МКД
Патувањето на Петар Келемен
350,00МКД
Како избравме американски...
350,00МКД
Урнебесна Хемија
300,00МКД
Корени од небото
350,00МКД
Концептуални револуции на...
500,00МКД
Автобиографијата на Мартин...
400,00МКД
Највисока чест
600,00МКД
Историја на насилството
450,00МКД
Девијантност и социјална...
500,00МКД
Ботаника
250,00МКД
Земно и небесно лозје
500,00МКД