Baza e të dhënave e më shumë se
15 000 EKSPERTËVE

Congress Service Center ofron shërbime të konsulencës dhe ekspertizë për të gjithë grupet e marrëveshjeve kornizë të EC COM dhe EC BENEF si dhe projekte të realizuara, të financuara nga Bashkimi Europian, Banka Botërore, DFID, UN, etj.

Ne ofrojmë mobilizim të ekspertëve të njohur dhe me përvojë për detyra në mbarë botën për një kohë shumë të shkurtër. Baza jonë e të dhënave ka mbi 15 000 CV.

Stafi jonë vendas me përvojë e mbështet të gjithë procesin, nga identifikimi i ekspertizës të duhur në ofrimin e shërbimeve të cilësisë më të lartë, duke përfshirë

Shërbime për mbështetje logjistike,
Sigurim të cilësisë,
Prokurim/tenderim dhe
Monitorim të progresit në zbatimin e projekteve.

Suksesi jonë kryesorë është cilësia e njërëzve tonë. Ftojmë ekspertët e interesuar që të na dërgojnë CV në format të BE-së në office.sk@kscnet.com për t’i regjistruar në bazën tonë të të dhënave.

Do të donim që të dëgjojmë nga ju!

Nëse ju nevojitet ndonjë informatë shtesë apo keni kërkesë për shërbime, mos hezitoni që të na kontaktoni.