Kemi organizuar më shumë se
10 000 ngjarje në dy dekada

Gjatë viteve ne kemi menaxhuar mjëra ngjarje në mbarë botën. Në CSC ne i marrim ngjarjet tuaja shumë seriozisht dhe ofrojmë menaxhmentin për realizimin teknik, krijues dhe logjistik të ngjarjes.

Më poshtë keni disa fotografi të ngjarjeve të organizuara gjatë viteve.

Do të donim që të dëgjojmë nga ju!

Nëse ju nevojitet ndonjë informatë shtesë apo keni kërkesë për shërbime, mos hezitoni që të na kontaktoni