Kemi realizuar më shumë se 40 shërbime të kontratave me KE

Gjatë viteve ne kemi krijuar ekspertizë në prokurim, formulim dhe realizim të projekteve për bashkëpunim dhe zhvillim të financuara nga donatorët ndërkombëtarë në këto fusha:

Përmes punëtorëve profesional dhe me përvojë dhe rrjetit të vendosur mirë të partnerëve dhe bashkëpunëtorëve në mjedisin lokal, rajonal dhe ndërkombëtar, CSC ofron njohuri me synim specifik, ekspertizë teknike dhe administrative dhe shërbime për menaxhim të projektit.

Projektet e marrëveshjeve kornizë (FWC)

Projektet e shërbimit të TA

Do të donim që të dëgjojmë nga ju!

Nëse ju nevojitet ndonjë informatë shtesë apo keni kërkesë për shërbime, mos hezitoni që të na kontaktoni