Visioni dhe misioni i CSC

Misioni i jonë

Ofrojmë shërbime të cilësisë të lartë dhe të përshtatura për të tejkaluar nevojat dhe pritshmëritë e klientëve në menaxhimin e ngjarjeve, udhëtime, përkthime, interpretime, konsulencë dhe botime.

Vizioni jonë

Kompania jonë të bëhet ofrues kryesor i shërbimeve në mbarë botën duke ofruar nivelin më të mirë të cilësisë, përsosshmëri të shërbimeve dhe këshilla profesionale për të gjithë klientët tonë.

Ne jemi të apasionuar pas përsosshmërisë në çdo shërbim që ofrojmë dhe synimi jonë është që të kuptojmë klientët tonë dhe ta bëjmë punën e tyre më të lehtë, duke ofruar rezultate spektakolare. Ne duam që të kujdesemi për çdo detaj, ta mendojmë dhe planifikojmë në përsosshmëri.

Do të donim që të dëgjojmë nga ju!

Nëse ju nevojitet ndonjë informatë shtesë apo keni kërkesë për shërbime, mos hezitoni që të na kontaktoni