O KSC

KSC je osnovan 1999. godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa misijom pružanja širokog spektra izuzetno profesionalnih usluga i nuđenja najvišeg nivoa kvaliteta na tržištu.

Kongresni servisni centar (KSC), Kongresni servisni centar Severna Makedonija (KSC), je privredno društvo specijalizovano za vrhunske, individualno prilagođene

  • Usluge organizovanja događaja
  • Usluge usmenog prevođenja,
  • Konsultantske usluge
  • Usluge pismenog prevođenja,
  • Usluge putovanja
  • Usluge izdavaštva

sa krajnjim ciljem prevazilaženja potreba i očekivanja klijenata.

Kongresni servisni centar ima kancelarije u Skoplju u Severnoj Makedoniji, u Beogradu u Srbiji, u Sarajevu u Bosni

i Hercegovini, u Tirani u Albaniji i u Sofiji u Bugarskoj.

Sa više od 20 godina iskustva u pružanju profesionalnih usluga pismenog i usmenog prevođenja i organizovanja konferencija, KSC postao je sinonim za izuzetnost u pružanju usluga, visokokvalitetne prevode, profesionalizam, poverenje i izuzetnu vrednost..

U prethodnih 20 godina KSC je organizovao preko 10.000 konferencija sa punom logistikom, uz obezbeđivanje opreme za usmeno prevođenje na čak 5.000 događaja..

Preveli smo više od 1.000.000 strana i uspešno smo realizovali više od 500 putnih misija. .

Tokom godina KSC je proširio pozitivno iskustvo na konsultovanje u vezi sa upravljanjem projektima.

Posedujemo stručno znanje za nabavku, formulisanje i sprovođenje projekata saradnje koje finansiraju međunarodni donatori i projekata razvojne pomoći. Imamo dobro uspostavljenu mrežu od preko 15.000 eksperata za konsultovanje u vezi sa upravljanjem projektima.

Neki od naših klijenata su: