Preporuke

KSC je ponosni pružalac usluga Delegaciji EU, Savetu Evrope, Međunarodnoj organizaciji za migracije, Svetskoj banci, UN, OECD, PricewaterhouseCoopers, EK, EK/DEU, CEPOL, Vestminsterskoj fondaciji za demokratiju, CEFTA, ETF, Evropskoj kancelariji za podršku azilu, EU-LISA, Evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti, ministarstvima, ambasadama, NVO i mnogim drugima.

Voleli bismo da vas čujemo!

Ako vam je potrebna bilo kakva informacija ili imate zahtev vezan za usluge, slobodno nam se obratite.