Usmeno prevođenje

KSC nudi usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja. Garantujemo brzu, profesionalnu i pouzdanu uslugu i idealna rešenja za usmeno prevođenje na zahtev za institucije, organizacije i pojedinca.

Uz usluge usmenog prevođenja KSC nestaju sve jezičke i kulturološke barijere i komunikacija je laka, jednostavna i efektivna.

Biti usmeni prevodilac znači mnogo više od poznavanja dva jezika. Svi naši usmeni prevodioci su izuzetno kvalifikovani stručnjaci kojima je jezik na koji prevode maternji i koji prolaze detaljno testiranje i obuku. Naši stručnjaci će vam pomoći na konferencijama, sastancima, obukama, suđenjima i konferencijama putem telefona i omogućiće da svaki događaj ostvari svoj pun potencijal.

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje je veoma složen proces koji uključuje slušanje, razumevanje i prevođenje poruke na ciljni jezik najbrže što prevodilac može da je formuliše sa izvornog jezika, dok govornik neprekidno priča.

Koristi se oprema za usmeno prevođenje koja omogućava usmenom prevodiocu da prenese poruku na ciljni jezik putem slušalica, dok govornik nastavlja da priča na izvornom jeziku. Ovaj način usmenog prevođenja je savršen za konferencije, okrugle stolove i međunarodne događaje i obezbeđuje besprekornu komunikaciju između onih koji ne govore istim jezikom.
Takođe, ova vrsta usmenog prevođenja zahteva izuzetnu koncentraciju i zato je potreban tim od dva usmena prevodioca po jeziku.
To je idealno za konferencije bilo koje veličine ili za prezentacije u kojima se prenosi mnogo informacija.
Simultano prevođenje je „kontinuirano“.

Konsekutivno prevođenje

Kod konsekutivnog prevođenja, usmeni prevodilac govori nakon što govornik na izvornom jeziku prestane da priča (uglavnom svakih 1-5 minuta). Govor je podeljen na segmente, a usmeni prevodilac sedi ili stoji pored govornika na izvornom jeziku, sluša i hvata beleške dok govornik napreduje sa porukom. Pošto usmeni prevodilac čeka da govornik završi rečenicu ili misao pre nego što prevede reči govornika na ciljni jezik, za ovu vrstu prevođenja je potrebno dosta vremena.

Kada govornik napravi pauzu ili prestane da govori, usmeni prevodilac prevodi deo poruke ili čitavu poruku na ciljni jezik.

Ova vrsta usmenog prevođenja se obično koristi za manje poslovne sastanke, saslušanja na sudovima, intervjue, konferencije za novinare, sve sastanke „jedan na jedan“ ili usmeno prevođenje putem telefona.

Voleli bismo da vas čujemo!

Ako vam je potrebna bilo kakva informacija ili imate zahtev vezan za usluge,
slobodno nam se obratite.