Kemi përkthyer mbi
1 MILION FAQE

Ne ofrojmë mirëkuptim, kuptim dhe saktësi

Congress Service Centre ka ofruar shërbime të përkthimit të cilësisë të lartë, me kosto efektive për më shumë se 20 vjet. Deri tani ne kemi përkthyer mbi 1 milion faqe.

Ne besojmë në ofrimin e jo vetëm fjalëve. Procesi jonë i menaxhimit të dokumentetve ofron përkthime precize dhe të sakta në kontekst kulturor në kohë – çdo herë. Përkthyesit tonë profesionist kanë rrjedhshmëri të gjuhës në të cilën ata përkthejnë; ata punojnë me çfarëdo formati të teksteve dhe grafikonëve.

Ne gjithashtu angazhojmë ekip të lektorëve dhe redaktorëve që rishikon dokumentet përfundimtare, me qëllim të ofrimit të cilësisë të lartë të përkthimeve të përfunduara dhe të formatuara.

Përkthimi teknik kërkon udhëzime të qarta për përkthyesit, një qasje konsistente dhe të besueshme në kuadër të ekipit të përkthyesve, bashkëpunim të ngushtë me redaktorët, dhe një proces efektiv të monitorimit. Një nga mënyrat për të arritur këtë më lartë, dmth shërbime të cilësisë të lartë, është përmes përdorimit të mjetit CAT gjatë procesit të përkthimit. Rrjedhimisht, Kompania jonë duhet që gjatë të gjithë procesit të përkthimit të përdor WordFast, si një nga mjetet e disponueshme të CAT. Politika jonë është që të mirëmbajmë verzionin e fundit të mjeteve të disponueshme të përkthimit në treg.

Ne ofrojmë përkthim nga/në këto gjuhë:

Shqip
Arabisht
Bellorusisht
Bullgarisht
Çekisht
Kinezisht
Danisht
Hollandisht
Anglisht
Finlandisht
Frëngjisht
Hebraisht
Kroatisht
Italisht
Japonisht
Hungarisht
Maqedonisht
Gjermanisht
Norvegjisht
Polonisht
Portugalisht
Romanisht
Rusisht
Greqisht
Sllovakisht
Slovenisht
Serbisht
Spanisht
Suedisht
Turqisht
Ukrainisht

Do të donim që të dëgjojmë nga ju!

Nëse ju nevojitet ndonjë informatë shtesë apo keni kërkesë për shërbime, mos hezitoni që të na kontaktoni